Returnal full free download

2023-03-13
2797
Views

BREAK THE CYCLE Fight to survive as this award-winning third-person shooter brings Selene’s story to PC. Take on roguelike challenges. Engage enemies in bullet hell-fuelled clashes. Share your journey through Returnal™ with another player.

МӨЧГӨЛИЙГ ЭЗЭЭРЭЙ Энэхүү шагналт гуравдагч этгээдийн мэргэн бууч Селений түүхийг компьютерт авчрах тул амьд үлдэхийн төлөө тэмцээрэй. Хуурамч сорилтуудыг даван туул. Дайснуудыг сумаар дүүргэсэн мөргөлдөөнд оролцуул. Returnal™-ээр хийсэн аяллаа өөр тоглогчтой хуваалцаарай.

Article Categories:
Татах · Тоглоом

Comments are closed.