God of war download torrent

2022-07-19
3679
Views

Олимпийн бурхдын эсрэг өс хонзонгоо авсан Кратос одоо Скандинавын бурхад, мангасуудын ертөнцөд хүн шиг амьдарч байна. Энэ хатуу ширүүн, өршөөлгүй ертөнцөд тэрээр амьд үлдэхийн тулд тэмцэх ёстой … мөн хүүдээ ч мөн адил зүйлийг заах ёстой.

His vengeance against the Gods of Olympus years behind him, Kratos now lives as a man in the realm of Norse Gods and monsters. It is in this harsh, unforgiving world that he must fight to survive… and teach his son to do the same.
DOWNLOAD
Article Categories:
TORRENT · Татах · Тоглоом

Comments are closed.